Protipožární ochrana

V rámci služeb JSDHP zajišťujeme činnosti hasičů, strojníků, převentistů, a požárních hlídek.